VII. jugovzhodno evropski simpozij o zelenjavi in krompirju (»SouthEaste Europe Symposium on Vegetables and Potatoes«)

Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline organizira VII. jugovzhodno evropski simpozij o zelenjavi in krompirju (»SouthEaste Europe Symposium on Vegetables and Potatoes«)

Spoštovani pridelovalci, kmetijski svetovalci in drugi strokovnjaki!

V čast nam je, da vas lahko povabimo na VII. jugovzhodno evropski simpozij o zelenjavi in krompirju (»SouthEaste
Europe Symposium on Vegetables and Potatoes«). Simpozij je iniciativa Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede, natančneje Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, ki je
bila na predhodnem simpoziju v Zagrebu leta 2014 izbrana, da bo v okviru Mednarodnega združenja za
hortikulturno znanost (International Society for Horticultural Science, ISHS) kot prva v Sloveniji, organizirala
omenjeni dogodek v Mariboru.
Simpozij bo potekal v med 20. in 23. junijem 2017 v hotelu Habakuk. Poleg raziskovalcev ste na dogodek
vljudno vabljeni tudi pridelovalci zelenjave in krompirja, tehnologi, kmetijski svetovalci ter drugi
strokovnjaki, saj v četrtek, dne 22. 6. 2017, za vas pripravljamo dodaten vzporeden program, na katerem
bodo s strani organizacije FAO, ISHS in MGKP predstavljene vsebine s področja pridelave v zaščitenih
prostorih (program v prilogi).
V petek, 23.6.2016 se lahko dodatno in proti plačilu udeležite še zelenjadarske ekskurzije (povezava), kar
ustrezno označite na registracijskem obrazcu.
Dogodek bo prevajan v slovenski jezik.

VSE INFORMACIJE o dogodku, vsebini, kotizaciji itd. dobite na spletni strani:

https://vp2017.um.si/ s klikom na VABILO.

Vljudno vabljeni!