Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima

NAZIV AKTIVNOSTI
»Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima«

JAVNI RAZPIS
2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru aktivnosti »Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima« je v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. potekala naložba v postavitev namakalnega sistema in ureditev vodnih zbiralnikov Purissima. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je vzpostaviti namakalni sistem za namakanje kmetijskih površin v okviru kompleksa Purissima. Cilj naložbe je tudi čiščenje in ureditev vodnih zbiralnikov. Namen naložbe je izboljšanje pogojev gojenja sadja in zelenjave.
Rezultati aktivnosti so: nov namaklani sistem in urejena vodna zbiralnika.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si