Projekti ESRR

Operacija Agrover

Konzorcijski partnerji Augmentech, d.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o. ter podjetje Verus, d.o.o., so v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« prejeli subvencijo v višini največ do 299.846,3 EUR za namen izpeljave projekta Agrover – vpeljave napredne senzorike v proces agroživilske verige.

Cilj projekta je vpeljati napredno senzoriko v procese agroživilske verige in izvesti celovito optimizacijo procesov znotraj členov verige.

https://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije


Akronim projekta: MEDS GARDEN
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020

Časovno obdobje: 1.10.2017 – 30.9.2019
Vrednost projekta: 808.897,50 EUR
ESRR sredstva: 687.562,87 EUR

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kulturna krajina je pomemben del javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati priložnost za gospodarsko rast. Ni skrbnika, ki bi skrbel za ohranjanje pristne identitete regije in vzpostavil mediteransko rastlinstvo in kulinariko kot turistično zanimivost in glavni atribut privlačne regije. Skupni izziv programskega območja je preprečiti spreminjanje biotske raznolikosti regije, zmanjšati negativni vpliv masovnega turizma in poskrbeti za trajnostno ohranjanje dediščine povezane z užitno mediteransko floro. Splošni cilj projekta je integracija avtohtonih mediteranskih rastlinskih kultur v trajnostni turistični razvoj, vključevanje ciljnih javnosti v sooblikovanje lastnega življenjskega prostora, ohranjanje in promoviranje visokokakovostne kulturne krajine. Glavna neposredna učinka projekta bosta vzpostavitev 5ih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov. V okviru mediteranskih vrtov se bodo vzpostavili učni didaktični centri s ciljem ohranjanja biotske raznolikosti in premične kulturne dediščine severnega Jadrana, vpeljavo novih veščin, znanj, širjenjem odgovornega turizma ter obogatitve turistične ponudbe. Mediteranski vrtovi z učnimi centri bodo namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti – učnega turizma, bo projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

Partnerji v projektu:
– KZ Agraria Koper
– Mestna občina Koper
– Live Green z.o.o.
– Scuola Centrale Formazione
– Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
– Fondazione Opera Sacra Famiglia

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike

 

Akronim projekta: BLUEGRASS
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
Časovno obdobje: 1.10.2017 – 31.3.2020
Vrednost projekta: 758.976,44 EUR
ESRR sredstva: 645.129,98 EUR

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Akvaponika je kombinacija hkratne pridelave rastlin in gojenja rib, ki zajema načela krožnega gospodarstva in še posebej načela simbioze industrijskih metodologij, z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, ki izhajajo iz kmetijsko-živilskega sektorja. Akvaponika v primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom, zmanjšuje porabo vode do 90 % in omogoča pridelavo zelenjave brez prisotnosti tal ter recikliranje organskih odpadnih produktov nastalih v ribogojstvu. Ostale prednosti akvaponike so tudi: (1) manjša poraba gnojil (2) stalna dostopnost hranil omogoča hitrejšo in gostejšo rast rastlin, (3) omejena poraba fitofarmacevtskih (4) zmanjšana poraba energije in emisij toplogrednih plinov. Na podlagi teh značilnosti, akvaponika velja za zeleno tehnologijo. Vpeljava akvaponike v okviru predlaganega projekta predstavlja konkretno možnost za razvoj pridelovalne industrije in ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti za prebivalce iz programskega območja. Glavni cilj projekta BLUEGRASS je spodbujanje razvoja in vpeljevanje novih inovativnih pridelovalnih tehnologij na programskem območju. Projekt je razdeljen v: -Izvedba raziskave in analize trga, z namenom analizirati povpraševanje po specifičnih pridelkih znotraj programskega območja;-Zasnova in postavitev dveh pilotnih akvaponskih sistemov;-Aktivno vključevanje vseh zainteresiranih (kmetje, ribogojci, raziskovalci) z namenom opredelitve ključnih vprašanj in iskanja ustreznih rešitev pri premagovanju težav, ki bi lahko ovirale izvajanje in nadaljnji razvoj akvaponike na programskem območju;-Ozaveščanje končnih uporabnikov in potrošnikov skozi organizacijo izobraževalnih in predstavitvenih dejavnosti.

 

Za učinkovito izvajanje ciljev je bil v okviru projekta sestavljen konzorcij 5 partnerjev, ki vključuje dve univerzi (Univerza Ca’Foscari, IT in Univerza v Ljubljani, SLO), javni organ (UTI del Noncello, IT) in dve zadrugi, tako s področja ribogojstva (SHORELINE, IT) kot s področja kmetijstva (KZAGRARIA, SLO).

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Optimizacija procesov Agrarie Koper OPTAK

Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________