Projekti

BE BLUE

Naslov projekta: Beyond Bluegrass: Krepitev trajnostne agroživilske proizvodnje z akvaponiko
Akronim projekta: BeBlue

Skupni znesek 749.966,00 €
Sofinaniciranje ESRR 599.972,80 €
Trajanje: 24 mesecev

Opis projekta:

Kmetijsko-živilski sektor preživlja na programskem območju zelo težko obdobje; sektor je šibek in ranljiv, ne le zaradi učinkov podnebnih sprememb, temveč tudi zaradi posledic nedavne pandemije in vojne, ki je trenutno v teku. Zato je zelo pomemben razvoj krožnih, okolju prijaznih, energetsko učinkovitih in lokalno razpršenih proizvodnih sistemov, manj odvisnih od uvoza. V tem smislu je cilj projekta BeBlue – Beyond Bluegrass izkoristiti rezultate projekta BLUEGRASS, ki je uspešno uvedel akvaponiko, trajnostno in inovativno tehnologijo za pridelavo hrane po načelih krožnega gospodarstva. Akvaponika združuje v enem samem sistemu gojenje rastlin brez prisotnosti zemlje in gojenje rib – recirkulacija vode omogoča namreč optimalen izkoristek naravnih virov, ki so potrebni za proizvodnjo krmil, namenjenih ribam. Cilj projekta BeBlue je razširiti akvaponiko z ukrepi, ki omogočajo: 1) lažje upravljanje obratov z digitalizacijo; 2) atraktivnejše možnosti za naložbe z razvojem orodij za preverjanje okoljske in gospodarske trajnosti, ki se lahko uporabljajo pri pripravi poslovnih načrtov; 3) širjenje nabora proizvodov s kombiniranim gojenjem morskih rib ter slanuš (rastlin, ki prenesejo visoko slanost) in makroalg; 4) promocijo proizvodov z obveščanjem potrošnikov, veleprodajnikov in dobaviteljev v gostinskem sektorju; 5) vključevanje akvaponike v načrte za obnovo urbanih okolij. Čezmejno sodelovanje je ključni in bistveni element projekta: doseganje predvidenih ciljev je namreč tesno povezano s strokovnim znanjem, prisotnostjo na terenu in sposobnostjo vključevanja subjektov v participativne procese, kar zagotavljajo projektni partnerji.

Vodilni partner:

Università Ca’ Foscari Venezia

Partnerji:

PP2: Univerza v Ljubljani
PP3: Kmetijska Zadruga Agraria Koper, z.o.o.
PP4: Shoreline Società Cooperativa
PP5: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
PP6: Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto

Pridruženi partner:
AP1: Università IUAV di Venezia

Več informacija na:
https://www.ita-slo.eu/en/beblue

MEDS GARDEN+

Naslov projekta:
MREŽA SREDOZEMSKIH DIDAKTIČNIH VRTOV ZA VSE ZA SPODBUJANJE TURISTIČNE VZGOJE Z VALORIZACIJO NARAVNE DEDIŠČINE

Akronim projekta: MEDS GARDEN+

Skupni znesek 749.474,85 €
Sofinaniciranje ESRR 599.579,87 €
Trajanje: 24 mesecev

Opis projekta:

Pandemija je spodbudila usmeritev k vprašanjem trajnosti, vse več je zanimanja za destinacije, ki so daleč od množičnega turizma, vse bolj se cenijo odprti prostori in izkušnje, ki so pristne in spoštljive do lokalnih skupnosti. Vrzel priložnosti za najbolj ranljive ljudi zahteva spodbujanje vključujoče funkcije turizma. Namen projekta je prispevati k kvantitativni in kvalitativni širitvi ter oživitvi čezmejne turistične ponudbe s širitvijo mreže mediteranskih didaktičnih vrtov in izboljšanjem turistično-izobraževalnih poti, povezanih z njimi, s čimer bodo izkušnje bolj dostopne in poučne po trajnostnem in vključujočem ključu, zahvaljujoč skupni strategiji ozaveščanja, informiranja, izobraževanja in promocije. S strategijo načrtujejo, da bodo postali mediteranski didaktični vrtovi MEDS GARDEN ključna mesta za razvoj zelenih in življenjskih veščin ter kompetenc za promocijo kulturne gastronomske dediščine prihodnjih delavcev v turistični, gostinski in agroživilski panogi ter skrb za zelena območja. Vrtovi bodo utripajoče srce izobraževalno-razvedrilnih predlogov za lokalni, bližnji in čezmejni turizem, v katerem se bodo prepletali ozaveščenost, izobraževanje, ter izkustvena, igriva, čutna in kulturna doživetja. Upravičenci projekta bodo lokalne in regionalne oblasti, sektorske agencije, izobraževalni in raziskovalni organi, šole in organi za usposabljanje, MSP, nevladne organizacije in splošna javnost. Promocija manj znanih destinacij, ki se ponašajo z raznolikimi zanimivostmi, razporejenimi na kratkih razdaljah, zahteva pristop, ki temelji na sinergijah in sposobnosti vključevanja obiskovalca v pomembne izkušnje. V tej viziji ima stik z naravo, druženje ob mizi, gojenje vrtov ter skrb za vrtove globok izobraževalni vidik s komponento dobrega počutja in okrevanja, spodbuja zdravo in uravnoteženo družbeno življenje ter spoštljivo izmenjavo med obiskovalci in lokalnimi skupnostmi.

Vodilni partner:

LP: Scuola Centrale Formazione
Partnerji:
PP2: Kmetijska Zadruga Agraria Koper, z.o.o.
PP3: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
PP4: IL GIARDINO DEL CHIOSTRO di Favia Lorenzo e Coceani Germana snc – società agricola

Pridruženi partnerji:

AP1: KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC / KS LOKOVEC AO1
AP2: ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORISTI FVG – GENTIUM ACADEMIA FLORUM ARTIS
AP3: KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC / KTD LOKOVEC
AP4: ASSOCIAZIONE ALPI- ODV Associazione Allergie e Pneumopatie infantile
AP5: 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica / GO! 2025
AP6: Unione regionale cuochi FVG

Več informacij o projektu na: https://www.ita-slo.eu/en/meds-garden
https://www.facebook.com/MedsGardenProject/

 

Operacija Agrover

Konzorcijski partnerji Augmentech, d.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o. ter podjetje Verus, d.o.o., so v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« prejeli subvencijo v višini največ do 299.846,3 EUR za namen izpeljave projekta Agrover – vpeljave napredne senzorike v proces agroživilske verige.

Cilj projekta je vpeljati napredno senzoriko v procese agroživilske verige in izvesti celovito optimizacijo procesov znotraj členov verige.

https://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije


Akronim projekta: MEDS GARDEN
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020

Časovno obdobje: 1.10.2017 – 30.9.2019
Vrednost projekta: 808.897,50 EUR
ESRR sredstva: 687.562,87 EUR

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kulturna krajina je pomemben del javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati priložnost za gospodarsko rast. Ni skrbnika, ki bi skrbel za ohranjanje pristne identitete regije in vzpostavil mediteransko rastlinstvo in kulinariko kot turistično zanimivost in glavni atribut privlačne regije. Skupni izziv programskega območja je preprečiti spreminjanje biotske raznolikosti regije, zmanjšati negativni vpliv masovnega turizma in poskrbeti za trajnostno ohranjanje dediščine povezane z užitno mediteransko floro. Splošni cilj projekta je integracija avtohtonih mediteranskih rastlinskih kultur v trajnostni turistični razvoj, vključevanje ciljnih javnosti v sooblikovanje lastnega življenjskega prostora, ohranjanje in promoviranje visokokakovostne kulturne krajine. Glavna neposredna učinka projekta bosta vzpostavitev 5ih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov. V okviru mediteranskih vrtov se bodo vzpostavili učni didaktični centri s ciljem ohranjanja biotske raznolikosti in premične kulturne dediščine severnega Jadrana, vpeljavo novih veščin, znanj, širjenjem odgovornega turizma ter obogatitve turistične ponudbe. Mediteranski vrtovi z učnimi centri bodo namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti – učnega turizma, bo projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

Partnerji v projektu:
– KZ Agraria Koper
– Mestna občina Koper
– Live Green z.o.o.
– Scuola Centrale Formazione
– Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
– Fondazione Opera Sacra Famiglia

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike

 

Akronim projekta: BLUEGRASS
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
Časovno obdobje: 1.10.2017 – 31.3.2020
Vrednost projekta: 758.976,44 EUR
ESRR sredstva: 645.129,98 EUR

 

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Akvaponika je kombinacija hkratne pridelave rastlin in gojenja rib, ki zajema načela krožnega gospodarstva in še posebej načela simbioze industrijskih metodologij, z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, ki izhajajo iz kmetijsko-živilskega sektorja. Akvaponika v primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom, zmanjšuje porabo vode do 90 % in omogoča pridelavo zelenjave brez prisotnosti tal ter recikliranje organskih odpadnih produktov nastalih v ribogojstvu. Ostale prednosti akvaponike so tudi: (1) manjša poraba gnojil (2) stalna dostopnost hranil omogoča hitrejšo in gostejšo rast rastlin, (3) omejena poraba fitofarmacevtskih (4) zmanjšana poraba energije in emisij toplogrednih plinov. Na podlagi teh značilnosti, akvaponika velja za zeleno tehnologijo. Vpeljava akvaponike v okviru predlaganega projekta predstavlja konkretno možnost za razvoj pridelovalne industrije in ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti za prebivalce iz programskega območja. Glavni cilj projekta BLUEGRASS je spodbujanje razvoja in vpeljevanje novih inovativnih pridelovalnih tehnologij na programskem območju. Projekt je razdeljen v: -Izvedba raziskave in analize trga, z namenom analizirati povpraševanje po specifičnih pridelkih znotraj programskega območja;-Zasnova in postavitev dveh pilotnih akvaponskih sistemov;-Aktivno vključevanje vseh zainteresiranih (kmetje, ribogojci, raziskovalci) z namenom opredelitve ključnih vprašanj in iskanja ustreznih rešitev pri premagovanju težav, ki bi lahko ovirale izvajanje in nadaljnji razvoj akvaponike na programskem območju;-Ozaveščanje končnih uporabnikov in potrošnikov skozi organizacijo izobraževalnih in predstavitvenih dejavnosti.

 

Za učinkovito izvajanje ciljev je bil v okviru projekta sestavljen konzorcij 5 partnerjev, ki vključuje dve univerzi (Univerza Ca’Foscari, IT in Univerza v Ljubljani, SLO), javni organ (UTI del Noncello, IT) in dve zadrugi, tako s področja ribogojstva (SHORELINE, IT) kot s področja kmetijstva (KZAGRARIA, SLO).

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Optimizacija procesov Agrarie Koper OPTAK

Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________