OBVESTILO O OCENI TVEGANJA TER UMIKU IZDELKA SIR VELI JOŽE

OBVESTILO O OCENI TVEGANJA TER UMIKU IZDELKA SIR VELI JOŽE

 

Na podlagi ocene tveganja za vzorec NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO sira Veli Jože (dobavitelj Mljekara Latus d.o.o.), št. vzorca 2017/101342, glede na izmerjeno vsebnost za lizocim  (izmerjena vsebnost znaša >2 mg/kg) PREDSTAVLJA NESPREJEMLJIVO TVEGANOST ZA ZDRAVJE ODRASLIH IN OTROK Z ALERGIJO NA JAJCA.

 

Vzorec glede na rezultate opravljenih preiskav po določilih 14.člena Uredbe (ES) št.178/2002 Evropskega parlamenta in sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (Ur. l. ES. št. L 31/2002), NI VAREN ZA POTROŠNIKE Z ALERGIJO NA JAJCA.

Izdelek v opisu deklaracije nima navedenega alergena – jajca.

Prosimo, da o tem obvestite vse, ki bi lahko izdelek zaužili in bili v nevarnosti.

 

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER z.o.o., Koper