Naložba v opremo hladilnice

NAZIV AKTIVNOSTI: »Naložba v opremo hladilnice«

JAVNI RAZPIS: 8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

V okviru aktivnosti »Naložba v opremo hladilnice« je v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. potekala naložba v nakup nove opreme za hladilnice, ki so potrebne za skladiščenje sadja in zelenjave. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate zadruge. Namen naložbe je izboljšanje pogojev skladiščenja, zmanjšanje odpada pri skladiščeni hrani in uvedba učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije hlajenja skladiščnih prostorov.

Rezultati aktivnosti so: sodobna in energetsko varčna hladilna oprema skladiščnih prostorov.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si