KZ Agraria je kupila boškarina Bakina

KZ Agrarija poskrbela za bika istrskega goveda –  boškarina Bakina

 

Prejšnji teden je KZ Agraria novo pridobljenega triletnega boškarina – bika istrskega goveda v rejo zaupala družini Perič iz Abitantov.

Usoda okoli tono težkega triletnega Bakina je bila že skoraj zapečatena, saj ga je prejšnji rejec iz Marezig bil primoran nameniti za zakol.

KZ Agraria je tako njegovo usodo vzela v svoje roke in ga odkupila ter mu s  tem namenila lepšo prihodnost. Zavedajo se, da je istrsko govedo – boškarin zelo pomemben za ohranjanje identitete in kulture Istre, v kateri ima zadruga veliko vlogo.

Boškarin je svoj novi dom našel na pašnikih v Abitantih, kjer bosta zanj skrbela oče in sin Gracijano in Martin Perič. Bakin se tako skupaj z ostalo čredo Peričevih že sprehaja po okoliških pašnikih, kjer je še malo rezerviran vendar, zelo miren.

Direktor KZ Agraria Robert Fakin je ob tem dogodku povedal, da ima zadruga nekaj lastniških pašnikov in ustreznih zemljišč, ki jih bodo, v kolikor bo to mogoče namenili za rejo istrskega goveda.

V zadrugi si tudi prizadevajo dobiti vzrejno dovoljenje, da bo Bakin v naslednjih letih poskrbel za širitev črede avtohtone istrske pasme goveda, katera v slovenski Istri trenutno šteje približno 50 glav.

 

Skupaj z Agencijo za ruralni razvoj  Istre iz Pazina, ki skrbi za širjenje pasme na Hrvaškem, si Agraria prizadeva za zaščito mesa istrskega goveda z zaščiteno označbo porekla na evropski ravni ter za vpis pasme v evropski register.

Skupna vloga bo tako letos po uskladitvi pripomb poslana v Bruselj.

 

V Primorskih Novicah, so o našem Bakinu, danes zapisali naslednje:

SKM_C554e21030208220 SKM_C554e21030208230

 

KZ Agraria