Razpis za delovno mesto vzdrževalec

Kolektiv podjetja KZ Agraria Koper, z.o.o. Koper išče sodelavca za prosto delovno mesto
»VZDRŽEVALEC«.
Zaželene so delovne izkušnje vzdrževanja in popravil hladilne tehnologije.
Zahtevana izobrazba in ostali pogoji:
– III. ali IV. stopnja –smer elektrik-elektronik,
– znanje slovenskega jezika,
– vozniško dovoljenje »B« kategorije.
S kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas treh mesecev z možnostjo podaljšanja.
Vse, ki bi si želeli postati del našega kolektiva in izpolnjujete vse zgoraj navedene pogoje, vabimo, da nam najkasneje v roku 8 dni po objavi tega razpisa pošljete prošnjo na naslov:
KZ AGRARIA KOPER, z.o.o., KOPER, ULICA 15 MAJA 17, 6000 KOPER