Obvestila

Naložba v opremo hladilnice

NAZIV AKTIVNOSTI: »Naložba v opremo hladilnice« JAVNI RAZPIS: 8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 V okviru aktivnosti »Naložba v opremo hladilnice« je v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. potekala naložba v nakup nove opreme za hladilnice,…

Projekti

Projekti OPTAK, MEDS GARDEN in BLUEGRASS so sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o projektih KZ Agrarie najdete tukaj.  


OBVESTILO O OCENI TVEGANJA TER UMIKU IZDELKA SIR VELI JOŽE

OBVESTILO O OCENI TVEGANJA TER UMIKU IZDELKA SIR VELI JOŽE   Na podlagi ocene tveganja za vzorec NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO sira Veli Jože (dobavitelj Mljekara Latus d.o.o.), št. vzorca 2017/101342, glede na izmerjeno vsebnost za lizocim  (izmerjena vsebnost znaša >2 mg/kg) PREDSTAVLJA…